ENTRAR

Pàgina en manteniment.

Enviï un email a lesgolfes@lesgolfes.com, indicant el o els productes que li interessaria comprar (els preus i la disponibilitat són informacions fiables). Li contestaran abans de 24h (excepte en caps de setmana o festius) informant del cost del transport (en cas que no sigui per recollir a la botiga) i els modes de pagament.
Vostè aleshores dirà si accepta les condicions de transport i pagament o desestima la compra.
ESTEM PREPARANT UNA NOVA PÀGINA, QUE ESPEREM QUE FUNCIONI BEN AVIAT!!

Página en mantenimiento.

Envíe un email a lesgolfes@lesgolfes.com, indicando el o los productos que le interesaría comprar (los precios y la disponibilidad son informaciones fiables). Le contestarán antes de 24h (excepto en fines de semana o festivos) informando del coste del transporte (en caso de que no sea para recoger en la tienda) y los modos de pago. Usted entonces dirá si acepta las condiciones de transporte y pago o desestima la compra.
ESTAMOS PREPARANDO UNA NUEVA PÁGINA, QUE ESPERAMOS FUNCIONE EN BREVE!!

Web under construction.

Send an email to lesgolfes@lesgolfes.com, indicating the products that you want to buy (prices and availability are reliable information). We reply within 24 hours (except weekends and holidays) to report the freight charges (if not to pick up at the store) and modes of payment. You then tell us if you accept the conditions of transport and payment or reject the purchase. WE ARE PREPARING A NEW PAGE, HOPEFULLY SOON OPERATE!!

ENTRAR